Stichting Global Talent Pool

Global Talent Pool begeleidt en bemiddelt hoger op geleide statushouders naar betaald of vrijwillig werk.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
Aantal
32.340 uren
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
Aantal
25.000 uren
Indicator
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben
Effect
Aantal
85.000 arbeidsuren