Buurtgoed Vastgoed

We zijn circa twee jaar geleden als initiatief gestart. In die periode hebben we een achterban van zo'n 100 sympathisanten opgebouwd, en via verschillende leegstandwandelingen aandacht gevraagd voor de leegstand in onze wijk. Dit jaar willen we op de volgende wijze doorgroeien als initiatief: - communicatiestrategie om achterban te vergroten en...

effectief relevante stakeholders te kunnen beïnvloeden - vergroten achterban en netwerk van betrokken deskundigen met social media advertenties en andere promotiematerialen - professionele ondersteuning om een obligatieplan op te stellen waarmee buurtbewoners kunnen meedoen in de aankoop van maatschappelijk vastgoed (zonder winstoogmerk). De combinatie van een grotere achterban en het obligatieplan helpen ons door te groeien naar een duurzaam initiatief waar enerzijds voldoende sociaal kapitaal geborgd is, en tegelijkertijd ook een financieel duurzaam model voor de buurtontwikkeling van sociaal vastgoed ontstaat. Dit alles met het oog op de gezamenlijke buurtaankoop van een eerste pand om maatschappelijke meerwaarde te creëren. We hebben inmiddels het eerste pand op het oog, en hierover zijn concrete gesprekken met de gemeente. We zijn circa twee jaar geleden als initiatief gestart. In die periode hebben we een achterban van zo'n 100 sympathisanten opgebouwd, en via verschillende leegstandwandelingen aandacht gevraagd voor de leegstand in onze wijk. Dit jaar willen we op de volgende wijze doorgroeien als initiatief: - communicatiestrategie om achterban te vergroten en effectief relevante stakeholders te kunnen beïnvloeden - vergroten achterban en netwerk van betrokken deskundigen met social media advertenties en andere promotiematerialen - professionele ondersteuning om een obligatieplan op te stellen waarmee buurtbewoners kunnen meedoen in de aankoop van maatschappelijk vastgoed (zonder winstoogmerk). De combinatie van een grotere achterban en het obligatieplan helpen ons door te groeien naar een duurzaam initiatief waar enerzijds voldoende sociaal kapitaal geborgd is, en tegelijkertijd ook een financieel duurzaam model voor de buurtontwikkeling van sociaal vastgoed ontstaat. Dit alles met het oog op de gezamenlijke buurtaankoop van een eerste pand om maatschappelijke meerwaarde te creëren. We hebben inmiddels het eerste pand op het oog, en hierover zijn concrete gesprekken met de gemeente.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
Aantal
1.000 personen
Indicator
Vastgoed met een maatschappelijke functie
Effect
Aantal
200 m2
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
200 personen