ondersteuning begeleiding Spaanstalige mensen

Mensen komen in Den Haag steeds vaker in de armoede terecht, zoals blijkt uit de toenemende vraag naar voedsel van de Voedselbank. Voor mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal is het extra moeilijk om uit de financiële problemen te komen. Spaanstalige mensen krijgen vaak weinig ondersteuning en kunnen niet terecht in wijkcentrums i.v.m....

de taalbarrière. Onder deze groep is veel armoede omdat dat men niet de weg kan vinden in Nederland op sociaal en financieel gebied. Carmen Pronk (La Mano Amiga) spreekt vloeiend Spaans en is goed op te hoogte van de regel- en wetgeving in Nederland. Zij is een brug naar de samenleving voor deze groep.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
uitdelen consumentenartikelen
Effect
Aantal
650 euro
Indicator
kleding uitdelen
Effect
Aantal
150 kledingstukken
Indicator
schuldhulpverlening
Effect
Aantal
15 personen/ gezinnen
Indicator
trainingen financiële zelfredzaamheid
Effect
Aantal
100 personen
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
750 personen
5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over gendergelijkheid
Effect
Aantal
20 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
lotgenotencontact - fysieke bijeenkomst
Effect
Aantal
200 uren
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
60 personen
Indicator
dagbesteding (niet gericht op arbeidsmarkt)
Effect
Aantal
600 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
50 personen
Indicator
sportactiviteiten organiseren
Effect
gezonde leefstijl
Aantal
200 personen x gemiddeld aantal uren
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
culturele kennis stimuleren
Effect
Aantal
600 personen
Indicator
huiswerkbegeleiding
Effect
Aantal
40 uren
Indicator
creatieve vaardigheden
Effect
Aantal
600 uren

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 22 november – 29 november

Impuls Armoedebestrijding Ronde 2