ondersteuning begeleiding Spaanstalige mensen

Mensen komen in Den Haag steeds vaker in de armoede terecht, zoals blijkt uit de toenemende vraag naar voedsel van de Voedselbank. Voor mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal is het extra moeilijk om uit de financiële problemen te komen. Spaanstalige mensen krijgen vaak weinig ondersteuning en kunnen niet terecht in wijkcentrums i.v.m....

de taalbarrière. Onder deze groep is veel armoede omdat dat men niet de weg kan vinden in Nederland op sociaal en financieel gebied. Carmen Pronk (La Mano Amiga) spreekt vloeiend Spaans en is goed op te hoogte van de regel- en wetgeving in Nederland. Zij is een brug naar de samenleving voor deze groep.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 22 november – 29 november

Impuls Armoedebestrijding Ronde 2