Ontmoetingsplek (kwetsbare bewoners, ouderen, ruimte biedend, soc.ondernemers)

Ontwikkeling van diverse vraaggerichte' activiteiten ter versterking en verbinding van kwetsbare bewoners, Ontmoetingen, sociaal, cultureel, burgereducatie, informatie en voorlichting. Daarnaast ruimte bieden aan bewonersinitiatieven en sociaal ondernemers. De activiteiten vinden tijdens diverse dagdelen plaats.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.