Cultural Connection

Onze visie op bewustwording voor culturele diversiteit, is dat het van groot belang is dat mensen zich bewust zijn van de rijkdom en complexiteit van verschillende culturen en tradities, en dat ze zich openstellen voor het leren van nieuwe perspectieven en manieren van denken. Het gaat hierbij niet alleen om het erkennen en respecteren van...

culturele verschillen, maar ook om het actief streven naar inclusie en gelijkwaardigheid. Het bevorderen van bewustwording voor culturele diversiteit begint met het bieden van educatie en training op jonge leeftijd zoals op scholen en voor professionals uit verschillende domeinen. Door middel van educatie kunnen mensen meer leren over bijvoorbeeld de geschiedenis, familiale bagage, waarden, normen en gebruiken van andere culturen en kunnen ze hun eigen vooroordelen en stereotypes onderzoeken en uitdagen. Het bevorderen van bewustwording voor culturele diversiteit vinden wij niet alleen een morele verplichting, maar het biedt ook tal van voordelen. Het kan bijdragen aan een verhoogde productiviteit en creativiteit in organisaties en het kan de relaties tussen verschillende gemeenschappen versterken. Bovendien kan het helpen bij het bevorderen van begrip en samenwerking. Kortom, bewustwording voor culturele diversiteit is een essentiële stap naar een meer inclusieve, rechtvaardige en vreedzame samenleving. Via het programma Cultural Connection biedt Kasuaris activiteiten aan om kennisdeling en verbinding op het gebied van culturele diversiteit en inclusie te stimuleren.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.