Present Den Haag

Stichting Present vormt de brug tussen mensen die willen helpen en mensen die hulp kunnen gebruiken. Zo komt er bijvoorbeeld een groep studenten bij ons die graag iets met ouderen wil doen. Wij organiseren dan een middag met oud-Hollandsche spelletjes! Ook gezinnen, bedrijven, scholen, kerken en andere organisaties weten ons te vinden. Een groep...

die uiteen loopt van 2 tot 100+ Haagse inwoners bezorgen wij een dag om nooit te vergeten: huizen van kwetsbare stadsgenoten worden opgeruimd, opgeknapt of schoon gemaakt, tuintjes worden aangepakt, expertise wordt gedeeld met jongeren die zoekend zijn naar hun passie, goodiebags worden samengesteld om een Haags gezin in nood te ondersteunen. Zowel de vrijwilliger als de hulpontvanger krijgt hier positieve energie van en voelt zich verbonden met de samenleving. Een ontmoeting zorgt voor aandacht, begrip en wederzijds respect. Zo maar even een greep uit de werkzaamheden van Present Den Haag. Want dat willen we zijn: present, in een samenleving waarin we klaar staan voor elkaar!

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
Aantal
40 uren
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
Aantal
50 uren
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
50 contacten
Indicator
dagbesteding (niet gericht op arbeidsmarkt)
Effect
Aantal
1.500 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
huishoudelijke ondersteuning
Effect
Aantal
1.736 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
informele zorg
Effect
Aantal
3.505 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
28 personen
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
extra lesmateriaal bieden
Effect
Aantal
500 euro
Indicator
trainingen in basisvaardigheden
Effect
Aantal
15 uren
15

Leven op het land

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
stimuleren biodiversiteit
Effect
Aantal
17 maatregelen
Indicator
bomen planten
Effect
Aantal
15 bomen
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
30 partijen
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
Aantal
25 personen
Indicator
Vastgoed met een maatschappelijke functie
Effect
Aantal
50 m2
Indicator
matchen vraag en aanbod van kleine diensten/ buurtklusjes
Effect
Aantal
103 klussen/ diensten
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
500 personen
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
Aantal
1.000 personen
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
speelgoed uitdelen
Effect
Aantal
250 producten
Indicator
uitdelen consumentenartikelen
Effect
Aantal
2.500 euro
Indicator
kleding uitdelen
Effect
Aantal
10 kledingstukken
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
45 personen
2

Geen honger

160.000 mensen maakten gebruik van de voedselbank (2019)

160.000 mensen maakten gebruik van de voedselbank (2019)

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
levensmiddelen uitdelen
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
400 consumenteneenheden
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
4.000 uren
12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
hergebruik kleding
Effect
Aantal
1 kg