Stichting SchuldHulpMaatje Den Haag

De Stichting SchuldHulpMaatje Den Haag heeft als doel, geïnspireerd door een Bijbelse motivatie, het voorkómen en oplossen van financiële schuldenproblematiek. Ook het bieden van medemenselijkheid voor hen die in financiële schulden terecht zijn gekomen, maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de doelstelling van de stichting. SchuldHulpMaatje...

Den Haag is lid van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. De Stichting SchuldHulpMaatje Den Haag is een vrijwilligersorganisatie, hetgeen inhoudt dat de werkzaamheden van de projecten worden uitgevoerd door vrijwilligers; de maatjes. Een uitzondering daarop wordt gemaakt voor de professionele leiding om de continuïteit te bewaken, de vereiste uitvoeringsstandaard te bereiken, deze te borgen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Met de begeleiding door maatjes helpt SchuldHulpMaatje Den Haag cliënten die werken aan een ordening van hun administratie, budgettering van hun uitgaven en afstemming met de gemeentelijke instanties Preventie op het voorkómen van schulden is tevens aan de orde evenals het onderzoeken van de mogelijkheden voor verbetering van hun inkomenspositie.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
420 personen

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 15 februari – 22 februari

MAEX Impuls Haaglanden 2022

Ontvangen 22 november – 29 november

Impuls Armoedebestrijding Ronde 2