Haagsche Harde Leerschool

In de eerste plaats wil de (Haagsche) Harde Leerschool het initiatief De aanpak van het terugdringen van de werkloosheid op eigen wijze ondersteunen. Daarnaast trachten wij verschillende doelgroepen zo adequaat mogelijk te begeleiden om het maximaal haalbare uit de aanwezige mogelijkheden te halen. Deze doelstelling wordt bereikt door elke...

doelgroep een passend, doorlopend en onderscheidend opleidings- en begeleidingstraject te bieden. Dit programma op maat wordt vanzelfsprekend gevolgd door een geschikt nazorg en Mentoring programma. Het programma levert ook een bijdrage aan Talentontwikkeling en zelfredzaamheid van de deelnemers. Hierdoor zijn zij in staat positieve stappen te maken op de particiepatieladder, richting werk, opleiding en prive. De rode draad tijdens de programma’s van DHL is het einddoel: een zelfbewust individu met maatschappelijke betrokkenheid, een opleiding naar vermogen, diploma’s en een op zijn of haar capaciteiten afgestemde baan met toekomstperspectief.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
Aantal
4.000 uren
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
Aantal
4.000 uren
Indicator
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben
Effect
Aantal
40 arbeidsuren
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
schuldhulpverlening
Effect
Aantal
40 personen/ gezinnen
Indicator
trainingen financiële zelfredzaamheid
Effect
Aantal
200 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
30 personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
50 contacten
Indicator
mentale zorg
Effect
Aantal
200 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
trainingen gezonde levensstijl
Effect
Aantal
200 personen
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
200 personen
Indicator
voorlichting over drugsgebruik
Effect
Aantal
200 personen
Indicator
voorlichting over alcoholgebruik
Effect
Aantal
200 personen
Indicator
sportactiviteiten organiseren
Effect
gezonde leefstijl
Aantal
4.000 personen x gemiddeld aantal uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
10 partijen