WIN Werk(t)

In het kader van de praktische uitwerking van de methodiek van Werken in Netwerken https://werkeninnetwerken.nl/ wil de Stichting WIN Werkt kansen creëren om mensen ervaringen op te laten doen op het gebied van (vrijwilligers)werk, ondernemerschap of goede doelen in de vorm van proeftuinen en duurzame groei door incubatorschap. Participatie en...

permanente ontwikkeling in de context van de toekomst van werk staan als doelstelling hierbij centraal.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
Gezonde maaltijden/ tussendoortjes
Effect
verbeterde gezondheid
Aantal
5.000 euro
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
verbeterde gezondheid
Aantal
15 personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
vergoten sociale inclusie
Aantal
50 contacten
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
25 personen
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
creatieve vaardigheden
Effect
culturele verrijking
Aantal
25 uren
Indicator
trainingen in basisvaardigheden
Effect
verhoogde toegang tot arbeid
Aantal
150 uren
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
verhoogde participatie
Aantal
50 personen
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
Korting aan maatschappelijke organisaties
Effect
samenwerken aan de SDG's
Aantal
31.250 euro
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
samenwerken aan de SDG's
Aantal
25 partijen
Indicator
Vrijwilligersinzet
Effect
Aantal
10.400 uren
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
maatschappelijke bewustwording
Aantal
25 personen
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
sterke sociale cohesie
Aantal
200 personen
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
verhoogde toegang tot arbeid
Aantal
100 uren
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
verhoogde toegang tot arbeid
Aantal
1.250 uren
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
doorverwijzing mensen met financiële problemen
Effect
verhoogde financiële zelfredzaamheid
Aantal
15 doorverwijzingen
Indicator
trainingen financiële zelfredzaamheid
Effect
verhoogde financiële zelfredzaamheid
Aantal
40 personen
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
verhoogde financiële zelfredzaamheid
Aantal
40 personen
5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
vrouwen leidinggevend
Effect
inclusieve werkomgeving
Aantal
80 %