Parels voor de zwijnen

Parels voor de Zwijnen is trots op het eindresultaat van de community voorstelling SNIKHEET. Na De koningin van de voedselbank en VETARM! hebben we opnieuw mensen uit de onderkant van de samenleving, die gewoonlijk niet deelnemen aan het openbare debat, een stem gegeven over een actueel, maatschappelijk thema dat hen aangaat. SNIKHEET is de...

levendige gebeurtenis geworden die wij voor ogen hadden: een geënsceneerde inspraakavond waarbij stadsdeelbewoners met elkaar en met de autoriteiten in de clinch raken, de emoties hoog oplopen en er uiteindelijk meer begrip voor elkaars positie en achtergrond ontstaat. Het publiek betoonde zich betrokken, geraakt en zeer positief in hun oordeel, zo bleek uit onze enquête achteraf. De meeste voorstellingen waren uitverkocht, en mede op verzoek van stadsdeel Noord spelen we de voorstelling in februari 2023 nog negen keer. En doordat we deze keer de documentaire levensverhalen hebben verwerkt in een doorgaande discussie met een meeslepend verloop, heeft Parels met SNIKHEET een nieuwe stap gemaakt in haar artistieke ontwikkeling. Parels voor de Zwijnen maakt theater waarin alles bij elkaar komt waar de groep zich sinds haar oprichting in 2001 mee heeft beziggehouden: actuele maatschappelijke thema’s, documentaire (levens)verhalen, deelname van amateurs naast professionele acteurs, toneeldrama op bijzondere en specifiek passende locaties en een levendige interactie met, zelfs participatie van het publiek en alle bijdragende vrijwilligers. Deze vernieuwende theatrale gebeurtenissen zijn aantrekkelijk voor theaterpubliek, voor bewoners en lokaal betrokkenen en voor mensen die begaan zijn bij wat er nu speelt in de maatschappij. Het belangrijkste resultaat is dat Parels met haar voorstellingen verbinding, werkelijk contact en een gemeenschapsgevoel tot stand brengt voor iedereen die er in het publiek en anderszins getuige van is. In de tweede helft van 2023 maken we in Amsterdam Noord UITGEWOOND, een community theatervoorstelling over de wooncrisis, na SNIKHEET wederom een uiterst actueel onderwerp dat grote groepen mensen aangaat.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
2.500 personen
13

Klimaatactie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over klimaatverandering/klimaatadaptatie
Effect
Aantal
2.500 personen
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
800 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
40 partijen
12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
voorlichting geven over duurzame consumptie
Effect
Aantal
2.500 personen
7

Betaalbare en duurzame energie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
promotie energiebesparing
Effect
Aantal
2.500 huishoudens
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
Aantal
2.500 personen
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
2.500 personen
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
Aantal
2.500 personen

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 17 oktober – 18 oktober

Impuls Armoedebestrijding