Hangtuin Calandria

Het initiatief is erop gericht een enorme hangtuin te realiseren. Een gevel vol groen van zo’n 550m2, op een gevel van appartementencomplex Calandria in Den Haag. Een groene oase in een compleet versteende wijk die gebukt gaat onder wateroverlast en hittestress.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.