Stichting Alfa Wave

Stichting Alfa Wave zet zich in voor inclusie, en organiseert activiteiten waar ook kinderen met een beperking volwaardig mee kunnen doen. Het bestrijden van eenzaamheid, en samen met andere kinderen spelen, leren, sporten en cultuur beoefenen.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
15 partijen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
6.400 contacten
Indicator
dagbesteding (niet gericht op arbeidsmarkt)
Effect
Aantal
6.400 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
mentale zorg
Effect
Aantal
200 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
informele zorg
Effect
Aantal
1.600 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
sportactiviteiten organiseren
Effect
gezonde leefstijl
Aantal
1.600 personen x gemiddeld aantal uren
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
toegang tot kennis
Effect
Aantal
40 personen
Indicator
extra lesmateriaal bieden
Effect
Aantal
10.000 euro
Indicator
creatieve vaardigheden
Effect
Aantal
1.600 uren
Indicator
trainingen in basisvaardigheden
Effect
Aantal
3.200 uren
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
800 uren

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 7 november – 21 november

Impuls Energie (Verduurzaming) | Haaglanden 2023

Met de impuls kunnen we nu met de duofiets onze doelgroep vervoeren, vermaken en ze de mogelijkheid op een leuke en veilige manier te bewegen!

Ontvangen 10 oktober – 17 oktober

MAEX Impuls Groene Hart 2023 ronde 2

Met de impuls van het Groene Hart heeft Alfa Wave belangrijke stappen kunnen zetten om de organisatie te versterken. Met o.a. deze hulp kunnen we onze visie en ideeën voor een inclusieve samenleving realiseren.

Ontvangen 3 juni – 17 juni

Impuls Mobiliteit 2024