Vrouwen van Nu

Vrouwen van Nu is met 22.000 leden de grootste vrouwenvereniging van Nederland. Vrouwen van Nu gelooft dat een samenleving zich pas duurzaam kan ontwikkelen wanneer vrouwen gelijkwaardig meedoen, meepraten en meebeslissen. Vrouwen van Nu gebruikt de kracht van vrouwen om de leefomgeving te versterken en laat de stem van vrouwen horen op - voor...

vrouwen relevante - maatschappelijke terreinen.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen over emancipatie
Effect
Aantal
2.600 personen
Indicator
informeren over gendergelijkheid
Effect
Aantal
25.000 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
250.000 contacten
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
6.000 personen
Indicator
sportactiviteiten organiseren
Effect
gezonde leefstijl
Aantal
43.200 personen x gemiddeld aantal uren
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
culturele kennis stimuleren
Effect
Aantal
2.400 personen
Indicator
creatieve vaardigheden
Effect
Aantal
1.800 uren
Indicator
trainingen in basisvaardigheden
Effect
Aantal
400 uren
15

Leven op het land

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over biodiversiteit
Effect
Aantal
8.000 personen
Indicator
vuil opruimen in openbare gebieden
Effect
Aantal
240 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
12 partijen
12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
voedselverspilling voorkomen
Effect
Aantal
25.000 geredde producten
Indicator
voorlichting geven over duurzame consumptie
Effect
Aantal
5.000 personen
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
behoud van materieel cultureel erfgoed
Effect
Aantal
1.000 euro
Indicator
upcycling textiel
Effect
Aantal
100 kg
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
Aantal
25.000 personen
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
35.500 personen
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
Aantal
2.400 personen

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 18 maart – 25 maart

Impuls Zorgzame Gemeenschappen 2024