TinTrooper

Met ons bedrijf werken we aan een mobiele robot, genaamd TinTrooper, waarbij je blikjes kunt inleveren. De robot maakt de blikjes ook meteen compact en verstrekt een QR code om het statiegeld uit te kunnen keren. TinTrooper kan worden ingezet op plekken waar inzameling van blikjes op dat moment even hard nodig is. Denk aan kleine evenementen of op...

zomerse dagen in stadsparken. De robot maakt contact met mensen om hen te stimuleren om blikjes netjes in te leveren en om bewustwording te vergroten.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

13

Klimaatactie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over klimaatverandering/klimaatadaptatie
Effect
Aantal
150.000 personen
12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
afvalrecycling (behalve kleding en textiel)
Effect
Aantal
500 kg
Indicator
afvalinzameling
Effect
Aantal
500 kg

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 12 december – 22 december

MAEX Impuls Mobiliteit 2023

Dank aan de initiatiefnemers van de Impuls Mobiliteit. Het helpt onze organisatie om verder te verduurzamen.