Weerbare Medewerkers

Het hart van het bedrijf zijn de medewerkers, zij zijn het gezicht, de ogen, de oren, de stem en het brein van het bedrijf. Het is dus belangrijk dat jouw medewerkers in balans blijven. Helaas lukt dit niet altijd. Een disbalans kan optreden doordat iemand tegen bepaalde zaken aanloopt op het werk en of privé te veel op het boordje krijgt. Met...

behulp van de weerbaarheidstraining van Trots & Weerbaar is het doel dat wij de medewerker(s) die inzichten/hulp bieden zodat zij niet ziek uitvallen of als zij ziek uitgevallen zijn weer eerder in balans weten te krijgen. Dat bedrijven vloeiend door kunnen blijven werken is een maatschappelijk belang. Naast deze mooie winst is er nog een maatschappelijk belang. De weerbaarheidstraining werkt ook privé door, waardoor de familieleden ook de positieve effecten zullen ervaren. De weerbaarheidstraining werkt dus als een positieve olievlek door bij collega's en familieleden. Een betere maatschappelijke impact is er haast niet.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
mentale zorg
Effect
Aantal
1.500 personen x gemiddeld aantal uren
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
toegang tot kennis
Effect
Aantal
1.500 personen
Indicator
trainingen in basisvaardigheden
Effect
Aantal
1.500 uren
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
1.500 uren
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
Aantal
1.500 uren