Resto vanHarte Haaglanden

Resto VanHarte streeft naar een Nederland waarin niemand eenzaam hoeft te zijn. Bijna de helft van de Nederlanders heeft gevoelens van eenzaamheid, één op de tien zelfs ernstig. Door tal van oorzaken missen zij aansluiting met de samenleving. Wij geloven dat iedereen erbij hoort en dat sociaal isolement en eenzaamheid voorkomen én bestreden...

moet worden. Daarom organiseert Resto VanHarte wekelijkse buurtrestaurants in Den Haag en 50 andere locaties. Hier ontmoeten buurtbewoners elkaar aan tafel en krijgen zij de kans hun sociale netwerk uit te breiden. Iedereen is welkom. Buurtbewoners ongeacht leeftijd, cultuur of maatschappelijke positie (met extra aandacht voor de mens met een kleine portemonnee), komen gezellig eten. Het is een laagdrempelige manier om nieuwe mensen te leren kennen en vriendschappen op te bouwen. En dat concept werkt, blijkt uit gedegen impactonderzoek. Resto VanHarte drijft op vrijwilligers. Zij zijn de spil waar alles om draait. Iedere week serveren zij een lekkere, gezonde en betaalbare maaltijd. Veel van deze vrijwilligers kampen zelf met gevoelens van eenzaamheid of psychosociale problemen. Bij Resto VanHarte vinden ze een plek waar ze erbij horen, zich gewaardeerd voelen, iets voor een ander kunnen betekenen én ervaring op kunnen doen om zo door te stromen naar een betaalde baan. De financiering van een Resto is een mix van samenwerking met gemeente, fondsen, bedrijven en particulieren. Lokaal en landelijk. Zonder hun steun kan er geen Resto zijn. Daarnaast werken we voor de wederzijdse doorverwijzing samen met lokale sociaal-maatschappelijke organisaties en professionals zoals huisartsen. We zijn aangesloten bij Eén tegen eenzaamheid.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
3.960 contacten