Stichting Voorall

Voorall is een belangenorganisatie voor Hagenaars met een beperking. Wij zetten ons in voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking en/of een chronische ziekte en geven hun een stem. Mensen met een beperking willen, net als ieder ander, meedoen in de samenleving en regie houden over hun eigen leven. Dat kan alleen...

als gemeente, organisaties, bedrijven en inwoners zich inzetten om voorzieningen zo toegankelijk mogelijk te maken. Voorall helpt hen daarbij. Daarom stelt Voorall adviezen op, voert testen uit, doet onderzoek en is een kenniscentrum op het terrein van toegankelijkheid. Alles om het aantal hindernissen te verminderen. Zonder de inzet van Voorall worden die niet of niet snel genoeg weggenomen. Onze ambitie: goede toegankelijkheid op alle terreinen.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
40 partijen
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
80.000 uren

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 12 december – 22 december

MAEX Impuls Mobiliteit 2023