De Wijkontdekking van Netwerk Informeel Nieuw West

Gezondheid van buurtbewoners verbeteren, sociale cohesie versterken, armoede verminderen, zelfredzaamheid verhogen, participatie verhogen, groene initiatieven, sport en gezondheidsinitiatieven bekender maken. Dit willen wij vormgeven door inwoners groepsgewijs samen met allerlei initiatieven in de buurt een ontdekkingstour in de wijk aan te...

bieden. Tijdens de Wijkontdekking worden zij in contact gebracht met plekken/ initiatieven in hun eigen wijk waar zij gratis of goedkoop: 1. goederen (boodschappen, voedsel, kleding, huisraad) kunnen krijgen 2. zorg/ hulp/ ondersteuning kunnen ontvangen 3. andere mensen kunnen ontmoeten, aanspraak hebben, gezelligheid meemaken 4. dagbesteding/ vrijetijdsbesteding kunnen vinden 5. trainingen kunnen volgen/ leren, en daarmee ook stappen kunnen zetten in hun eigen ontwikkeling en verbetering van hun arbeidsmarktkansen 6. vrijwilliger kunnen worden en bijdragen aan de activiteiten in de buurt.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
speelgoed uitdelen
Effect
Aantal
1.000 producten
Indicator
uitdelen consumentenartikelen
Effect
Aantal
2.000 euro
Indicator
kleding uitdelen
Effect
Aantal
400 kledingstukken
Indicator
trainingen financiële zelfredzaamheid
Effect
Aantal
20 personen
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
40 personen
2

Geen honger

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
levensmiddelen uitdelen
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
800 consumenteneenheden
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
120 personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
2.800 contacten
Indicator
dagbesteding (niet gericht op arbeidsmarkt)
Effect
Aantal
800 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
mentale zorg
Effect
Aantal
400 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
informele zorg
Effect
Aantal
1.600 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
sportactiviteiten organiseren
Effect
gezonde leefstijl
Aantal
800 personen x gemiddeld aantal uren
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
5.000 uren
Indicator
taalles bieden
Effect
Aantal
2.400 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
120 partijen
12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
repareren voor hergebruik
Effect
Aantal
40 reparaties
Indicator
voedselverspilling voorkomen
Effect
Aantal
800 geredde producten
Indicator
producten delen (niet transport of ruimtes)
Effect
Aantal
20 matches
Indicator
hergebruik kleding
Effect
Aantal
100 kg
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
Aantal
300 personen
Indicator
Vastgoed met een maatschappelijke functie
Effect
Aantal
220 m2
Indicator
matchen vraag en aanbod van kleine diensten/ buurtklusjes
Effect
Aantal
100 klussen/ diensten
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
600 personen
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
Aantal
300 personen
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
Aantal
160 uren
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
Aantal
2.000 uren