Stichting Harlin

De Stichting HARLIN is in 2020 (door)gestart door de vrijwilligers van de voedselbank Laak die al meer dan 20 jaar betrokken zijn bij de hulpbehoevende buurtgenoten in Laak. Ze kennen en wonen (zelf) in de wijk. Op dit moment zijn er circa 15 vrijwilligers. De vrijwilligers zien en ervaren dagelijks dat de huidige dienstverlening van reguliere...

hulpverleners niet (meer) toereikend is om de bredere en verdergaande (onzichtbare) armoede en eenzaamheid in de wijk tegen te kunnen gaan. Veel mensen dreigen tussen wal en schip te vallen omdat ze (nog) niet in aanmerking komen voor hulp bij de reguliere hulpverleners en/of omdat mensen zich schamen om zich te melden bij deze formele instanties. Er is een toenemende behoefte aan een laagdrempelig toegankelijk loket dat dient als voorportaal- en signaalfunctie voorafgaand en toeleidend aan reguliere hulpverleners. Stichting Harlin vervult deze rol sinds 2020 met verve. Circa 150 - 200 gezinnen in Laak worden wekelijks gesteund met voedsel, kleding, speelgoed en een (warm) luisterend oor. En als dat niet voldoende is en/of er behoefte is aan bredere en meer gespecialiseerde hulpverlening wordt men (begeleid) doorverwezen. Vanuit het principe “voor en door de mensen in Laak” zet de Stichting HARLIN haar dienstverlening in, in samenwerking met reguliere hulpverleners om alle hulpbehoevenden te helpen: • als eerste en meest laagdrempelige loket, • als tijdelijke oplossing en/of • als aanbieder van een breed pakket van producten en diensten die zij met behulp van hun diepgewortelde netwerk in Laak kunnen mobiliseren. De samenwerkpartners, zoals Wijkz, Leger des Heils en anderen, ervaren de bijzondere rol om de onzichtbare armoede in beeld te krijgen en te verhelpen en hebben Stichting Harlin er graag bij om er samen een succes van te maken.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.