School4Helden

Kinderen leren overal. “It takes a city to raise a child”. Lerengebeurt ook buiten de schooluren en is niet meer enkel het domein van de school, maar kan als een breder netwerk worden bezien waarin ouders, organisaties, buurtbewoners tezamen met het onderwijzend personeel iedere dag actief bouwen aan de toekomst van de kinderen. We geven...

actief vorm aan ouderparticipatie. Ouders weten en kunnen veel. Denk bijvoorbeeld aan: Engels native speakers (les), ICT programma’s maken, kennis over natuur en techniek, dans, muziek, theater, schrijven etc. Er zijn ouders die schaakles willen geven of kinderen kunnen leren hoe je een fiets kunt maken etc. Met School4Helden benutten we de aanwezige kennis en kunde met name van de ouders veel meer dan gebruikelijk in onderwijsland. De wijk, het Zeeheldenkwartier, is bij uitstek geschikt voor School4Helden. Het is een diverse wijk waar veel gebeurt.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
10 partijen
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
Aantal
25 personen
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
70 personen
5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over gendergelijkheid
Effect
Aantal
10 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
20 personen
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
huiswerkbegeleiding
Effect
Aantal
40 uren
Indicator
trainingen in basisvaardigheden
Effect
Aantal
20 uren