Verzilveren

Verzilveren is een netwerk van 55-plussers uit en rondom de wijk Nieuw Waldeck, die zich inzetten om samen leuke dingen te doen en daarnaast ook waardevol voor de wijk te zijn. Er wordt uitgegaan van de kracht van mensen i.p.v. hun beperkingen.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
10.000 contacten