Stichting ArchipelpoëZie

De Stichting ArchipelpoëZie heeft tot doel de Archipelbuurt, Willemspark en de omliggende wijken – en daarmee Den Haag – te verfraaien door op blinde muren poëzie te tonen. En - sinds kort - tevens op ramen. Hiermee levert zij een bijdrage aan de leefbaarheid, culturele beleving en uitstraling van buurt en stad. Tevens streeft zij ernaar de...

binding in de buurt versterken, door een gezamenlijk project te hebben dat duurzaam zichtbaar is.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.