Buddy Netwerk

Stichting Buddy Netwerk is een professionele vrijwilligersorganisatie die zich al 30 jaar inzet voor de ondersteuning van volwassenen en kinderen met een chronische en/of levensbedreigende ziekte, ouderen die zich eenzaam voelen en/of een zeer gering sociaal netwerk hebben en mensen met beginnende geheugenproblemen en hun mantelzorgers. Onze...

vrijwilligers, de buddy’s, maken het leven een beetje mooier van mensen die dat hard nodig hebben. Met ruim 30 jaar expertise binnen de informele (= vrijwilligers-) zorg staan wij voor een hoge kwaliteit aan dienstverlening en wij beschikken over het keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld. Buddy Netwerk richt zich op het versterken en ondersteunen in het 1-op-1 contact. Stichting Buddy Netwerk is een kleine, innovatieve organisatie met zo’n twaalf betaalde medewerkers en werkt samen met partners, doorverwijzers, opleidingen en professionals in de zorg en maakt meer dan 600 matches per jaar.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.