Stichting Achterban Werkt!

Achterban Werkt! is een stichting die zich inzet voor participatie en meer levensvreugde in de wijk. Wij brengen Hagenaars samen en nodigen hen uit om, op basis van ons gezamenlijk ontwikkeld gedachtegoed, buurtinitiatieven op te zetten en uit te bouwen. We staan open voor iedereen, wat je achtergrond ook is, omdat we geloven dat iedereen unieke...

levenservaring en talenten heeft die iets toe kunnen voegen aan wat we doen. Iedereen kan op basis van ervaring en talenten bij ons een rol innemen die daarbij aansluit; of dat als projectdeelnemer, bestuurslid, of initiatiefnemer is, die keuze ligt bij iedere persoon zelf. Speciale aandacht wordt bij ons besteed aan Hagenaars die zich tijdelijk of permanent in een uitdagende situatie bevinden. Of deze situatie ontstaan is door het label verslaving, psychische klachten of een ziekte is voor ons niet zo belangrijk. Je komt bij ons vooral binnen als mens, met wie we graag kennis willen maken. Onze stichting heeft veel samenwerkingsverbanden met andere buurtinitiatieven en zorg/welzijnsorganisaties waarmee we gezamenlijk evenementen organiseren. Ook hebben we al een groot aantal lopende buurtinitiatieven zoals onze eetclub, een buurthuiskamer, een moestuin, en huiswerkbegeleiding. We lopen altijd over van nieuwe ideeën om nog meer te kunnen doen voor de wijk, en kunnen hiervoor altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken, dus aarzel niet om het vrijwilligersformulier in te vullen op de website, of kom gewoon een keer gezellig langs voor een kopje koffie en een fijn gesprek!

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
5.700 uren
Indicator
taalles bieden
Effect
Aantal
4.000 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
20 partijen
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
Aantal
450 uren
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
Aantal
360 uren
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
speelgoed uitdelen
Effect
Aantal
600 producten
Indicator
kleding uitdelen
Effect
Aantal
3.000 kledingstukken
2

Geen honger

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
voedsel voor huisdieren
Effect
Aantal
30 kg
Indicator
levensmiddelen uitdelen
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
20.000 consumenteneenheden
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
250 personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
6.000 contacten
Indicator
dagbesteding (niet gericht op arbeidsmarkt)
Effect
Aantal
9.000 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
mentale zorg
Effect
Aantal
300 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
informele zorg
Effect
Aantal
800 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
sportactiviteiten organiseren
Effect
gezonde leefstijl
Aantal
300 personen x gemiddeld aantal uren
9

Industrie, innovatie en infrastructuur

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
ruimtes delen
Effect
Aantal
3.000 m2 x gedeelde dagen
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
stageplek MBO/HBO/WO
Effect
Aantal
200 dagen
Indicator
stageplek middelbare school
Effect
Aantal
10 dagen
Indicator
culturele kennis stimuleren
Effect
Aantal
1.500 personen
Indicator
toegang tot kennis
Effect
Aantal
40 personen
Indicator
creatieve vaardigheden
Effect
Aantal
300 uren