Collectief070

Collectief070 is een collectief in Den Haag. Een groep van ondernemers en andere professionals die elkaar ondersteunen en anderen. Onze focus is zingeving en werk. Zie ook www.collectief070.nl. Hoewel Collectief070 pas een jaar bestaat, bestaan de deelnemende initiatieven al veel langer. En de leden van het Collectief070 hebben ieder voor zich...

decennialange ervaring, kennis en kunde op allerhande relevante werkgebieden, zoals coaching en begeleiding van ondernemers, ontwikkelen van nieuwe businessconcepten, overall projectmanagement, community tools en software etc. We kennen de Haagse innovatieve netwerken, de lokale en landelijke politiek, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Als ervaren ondernemers kennen we het klappen van de zweep en zijn we in staat om effectief en efficiënt samen te werken, met oog voor de menselijke maat en duurzaamheid. We versterken elkaar, elkaars netwerken en de medeburgers. Ze doen gezamenlijk projecten en werken aan persoonlijke ontwikkeling en scholing.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
Aantal
20 uren
Indicator
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben
Effect
Aantal
1 arbeidsuren
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
6 contacten
Indicator
dagbesteding (niet gericht op arbeidsmarkt)
Effect
Aantal
15 personen x gemiddeld aantal uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
10 partijen
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
Aantal
25 personen
Indicator
Vastgoed met een maatschappelijke functie
Effect
Aantal
200 m2
Indicator
matchen vraag en aanbod van kleine diensten/ buurtklusjes
Effect
Aantal
2 klussen/ diensten
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
80 personen