Stichting Click Jongeren

Click Jongeren is vijf dagen per week werkzaam op locaties van het ROC Mondriaan in Den Haag. Op deze locaties werken zij samen met de school aan de motivatie van leerlingen om naar school te komen en op school te zijn. Dit gebeurt al meer dan 8 jaar en met veel succes. Zo draagt Click Jongeren bij aan een positief leerklimaat op de school, voeren...

zij veel buddy gesprekken met leerlingen waardoor er problematiek wordt gesignaleerd. Ook organiseert Click Jongeren laagdrempelige activiteiten om het leerklimaat te bevorderen, de school aantrekkelijk te maken en gesprekken te kunnen voeren in een andere setting met jongeren. Toch zullen er altijd leerlingen zijn die niet gevoelig zijn voor de verschillende aanpakken die op scholen gehanteerd worden, sommige van hen stoppen dan uiteindelijk met hun opleiding. Jongeren die stoppen met de opleiding verdwijnen van de radar. Click wil alle jongeren plekje bieden in de ‘Click Corner’. De Click Corner is een fysieke plek in Den Haag buiten de school. Hier kunnen leerlingen/jongeren tot rust komen, werken aan de problemen die zij ervaren op verschillende leefgebieden en oriënteren op het gebied van onderwijs en werkveld met als doel uitstroom tot werk of een opleiding. Op deze Click Corner krijgen de leerlingen workshops, coaching, hulp bij de verschillende leefgebieden. Ook gaan we mee naar afspraken en begeleiden we hen van A tot Z. Click heeft niet alle expertise in huis maar we zorgen ervoor dat ze bij de juiste instanties terecht komen en worden zij niet losgelaten tot ze goed zijn geland.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
huiswerkbegeleiding
Effect
Aantal
400 uren
Indicator
creatieve vaardigheden
Effect
Aantal
200 uren
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
1.000 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
15 partijen
16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
dagbesteding voor risicogroepen
Effect
Aantal
700 dagen
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
Aantal
60 personen
Indicator
Vastgoed met een maatschappelijke functie
Effect
Aantal
70 m2
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
300 personen
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
Aantal
200 personen
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
Aantal
30 uren
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
Aantal
3.000 uren
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
uitdelen consumentenartikelen
Effect
Aantal
23 euro
Indicator
kleding uitdelen
Effect
Aantal
30 kledingstukken
Indicator
trainingen financiële zelfredzaamheid
Effect
Aantal
60 personen
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
32 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
40 personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
2 contacten
Indicator
dagbesteding (niet gericht op arbeidsmarkt)
Effect
Aantal
8.000 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
trainingen gezonde levensstijl
Effect
Aantal
20 personen
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
20 personen
Indicator
voorlichting over drugsgebruik
Effect
Aantal
20 personen
Indicator
sportactiviteiten organiseren
Effect
gezonde leefstijl
Aantal
150 personen x gemiddeld aantal uren