De Vrije Ruimte

De Vrije Ruimte is een school waar kinderen van 4 tot 18 op natuurlijke wijze leren en intrinsieke motivatie voorop staat. Door zelf invloed uit te oefenen op het leerproces ontwikkelen leerlingen een grote mate van betrokkenheid en zelfstandigheid en gaan met plezier naar school. Er wordt gewerkt met sociocratische besluitvorming. Docenten,...

ouders en leerlingen hebben een gelijke stem. De Vrije Ruimte wordt niet bekostigd door de overheid maar heeft grote maatschappelijke impact. Wij vangen meer en meer kinderen op die niet goed passen binnen het reguliere onderwijssysteem en bieden ze een plek waar ze wel floreren.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
Aantal
100 personen
Indicator
Vastgoed met een maatschappelijke functie
Effect
Aantal
120 m2
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
Aantal
600 uren
5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over gendergelijkheid
Effect
Aantal
40 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
3 personen
Indicator
dagbesteding (niet gericht op arbeidsmarkt)
Effect
Aantal
500 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
mentale zorg
Effect
Aantal
3.000 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
informele zorg
Effect
Aantal
3.000 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
70 personen
Indicator
seksuele voorlichting
Effect
Aantal
40 personen
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
culturele kennis stimuleren
Effect
Aantal
70 personen
Indicator
toegang tot kennis
Effect
Aantal
80 personen
Indicator
extra lesmateriaal bieden
Effect
Aantal
7.000 euro
Indicator
huiswerkbegeleiding
Effect
Aantal
30.000 uren
Indicator
creatieve vaardigheden
Effect
Aantal
8.000 uren
Indicator
trainingen in basisvaardigheden
Effect
Aantal
20.000 uren
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
320 uren
Indicator
taalles bieden
Effect
Aantal
20.000 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
4 partijen