Stichting Contact Afriek & Educatie

Stichting Contact Afriek & Educatie is in 2002 opgericht door een groep Afrikanen – en met name Congolezen – in Nederland, met als voornaamste doel: het fungeren als adviserende instantie voor bestaande organisaties – als informatiepunt voor deze organisaties, in bijzonder op het gebied van onderwijs, de arbeidsmarkt en integratie en...

participatie binnen de Nederlandse samenleving. Bestuursleden van de stichting zijn mensen uit het onderwijs en het bedrijfsleven. Wat doen wij met onze stichting? 1. Wij informeren(door middel van lezingen, workshops) studenten culturele instellingen, NOG’s, scholen over de situatie in Afrika vanuit het Afrikaanse perspectief. 2. Wij fungeren als een adviserende instantie voor bestaande Nederlandse organisatie als het gaat om humanitaire projecten in Afrika. 3. Wij ondersteunen onderwijs in Congo. 4. Wij ontwikkelen projecten in Nederland voor de participatie van onze doelgroep, Afrikanen en andere migranten in Nederland. Die projecten hebben te maken met maatschappelijke uitdagingen in Nederland, zoals hoe om te gaan met de Covid-19, hoe te participeren in de politiek in Nederland etc.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 10 oktober – 17 oktober

MAEX Impuls Groene Hart 2023 ronde 2

Ontvangen 7 november – 21 november

Impuls Energie (Verduurzaming) | Haaglanden 2023