Green Meal Initiative

Stichting Green Meal Initiative zorgt voor vrouwen en kinderen in armoede. Het leert vrouwen hoe ze gezond kunnen eten met een laag budget. De non-profitorganisatie geeft ook voorlichting aan vrouwen over seksuele gezondheid en seksueel overdraagbare aandoeningen.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
kleding uitdelen
Effect
voorziening basisbehoefte
Aantal
60 kledingstukken
Indicator
speelgoed uitdelen
Effect
voorziening basisbehoefte
Aantal
140 producten
Indicator
uitdelen consumentenartikelen
Effect
voorziening basisbehoefte
Aantal
20.000 euro
Indicator
daklozenopvang
Effect
vergote sociale inclusie
Aantal
150 nachten
Indicator
doorverwijzing mensen met financiële problemen
Effect
verhoogde financiële zelfredzaamheid
Aantal
10 doorverwijzingen
Indicator
trainingen financiële zelfredzaamheid
Effect
verhoogde financiële zelfredzaamheid
Aantal
210 personen
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
verhoogde financiële zelfredzaamheid
Aantal
50 personen
5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
vrouwen leidinggevend
Effect
inclusieve werkomgeving
Aantal
100 %
Indicator
uitdelen menstruatieproducten
Effect
emancipatie van vrouwen
Aantal
5.000 producten
9

Industrie, innovatie en infrastructuur

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
mobiliteit faciliteren
Effect
betere infrastructuur
Aantal
10.000 km
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
samenwerken aan de SDG's
Aantal
10 partijen
Indicator
Vrijwilligersinzet
Effect
Aantal
4.000 uren
7

Betaalbare en duurzame energie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
investering in verduurzaming
Effect
minder klimaatverandering
Aantal
1.000 euro
Indicator
verbruik gas
Effect
minder klimaatverandering
Aantal
0 m3
Indicator
electriciteitsverbruik
Effect
minder klimaatverandering
Aantal
148 kWh
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
ruimte met een maatschappelijke functie
Effect
sterke sociale cohesie
Aantal
80 m2
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
culturele verrijking
Aantal
99 personen
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
sterke sociale cohesie
Aantal
84 personen
2

Geen honger

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
voedsel voor huisdieren
Effect
dierenwelzijn
Aantal
2.400 kg
Indicator
levensmiddelen uitdelen
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
300 consumenteneenheden
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen gezonde levensstijl
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
87 personen
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
259 personen
Indicator
sportactiviteiten voor kwetsbaren
Effect
gezonde leefstijl
Aantal
100 uren
13

Klimaatactie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over klimaatverandering/klimaatadaptatie
Effect
maatschappelijke bewustwording
Aantal
52 personen
12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
afvalinzameling
Effect
minder zwerfafval
Aantal
2.000 kg
Indicator
biologische landbouw/productie
Effect
betere gezondheid en leefomgeving
Aantal
190 consumenteneenheden
Indicator
voedselverspilling voorkomen
Effect
minder afval
Aantal
191 geredde producten
Indicator
informeren over duurzame consumptie
Effect
maatschappelijke bewustwording
Aantal
123 personen

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 22 november – 29 november

Impuls Armoedebestrijding Ronde 2

Ontvangen 1 november – 2 november

MAEX Impuls Voedsel

Ontvangen 20 juni – 3 juli

Impuls Energie (Energietransitie) - Metropoolregio Amsterdam 2023

Ontvangen 5 december – 12 december

MAEX Impuls Voedsel Amsterdam 2023 ronde 1

Dankzij onze nieuwe website krijgen we momenteel zichtbaarheid in het werk dat we doen in de foodsector in Amsterdam. Mensen kunnen gemakkelijk communiceren en zien waar we in Amsterdam voor staan. Hierdoor is onze zichtbaarheid vergroot en is onze organisatie versterkt, zodat mensen de impact van ons werk kunnen zien.