Stichting Cultuurgebaar

Stichting Cultuurgebaar organiseert culturele interventies in de wijk en verbindt mensen met kunst en cultuur en met elkaar. De stichting stimuleert welbevinden, sociale cohesie en betekenisgeving in sociaal-economisch kwetsbare wijken door mensen onderling te verbinden met en door kunst en cultuur. We ontwikkelen en gebruiken inspirerende...

laagdrempelige kunstvormen om mensen te prikkelen om hun creatieve- en daarmee ook sociale potentieel en samenredzaamheid te versterken. De stichting werkt samen met (wijk)organisaties om drempels voor deelname aan kunstactiviteiten weg te nemen. We voeren een actief vrijwilligersbeleid en scheppen daarbij kansen voor vrijwilligers om zich verder te ontplooien. We beschouwen duurzaamheid als speerpunt van beleid, zoals hergebruik van materialen en re- en upcycling.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.