BESEF FF

BESEF FF is een sociale onderneming voor en door jongeren, opgezet door Sara Mangroe, met als doel om beleidsinvloed te realiseren. Hiervoor wordt de bottom-up theorie toegepast, waardoor de stemmen, verhalen en ervaringen van de jongeren worden ingezet om de systeemwereld en leefwereld samen te brengen. BESEF FF is hierin de bruggenbouwer. Wij...

verzamelen de input vanuit de doelgroep om zo de vertaalslag te maken vanuit diverse onderzoeken naar het beleid. Dit doen wij op verschillende manieren. Bekijk onze projecten om een indruk te krijgen over hoe wij te werk gaan.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
dagbesteding voor risicogroepen
Effect
Aantal
280 dagen
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
Aantal
280 personen
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen financiële zelfredzaamheid
Effect
Aantal
250 personen
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
1.000 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
lotgenotencontact - fysieke bijeenkomst
Effect
Aantal
150 uren
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
250 personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
750 contacten
Indicator
dagbesteding (niet gericht op arbeidsmarkt)
Effect
Aantal
100 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
mentale zorg
Effect
Aantal
500 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
informele zorg
Effect
Aantal
250 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
trainingen gezonde levensstijl
Effect
Aantal
250 personen
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
250 personen
Indicator
voorlichting over drugsgebruik
Effect
Aantal
250 personen
Indicator
voorlichting over alcoholgebruik
Effect
Aantal
250 personen
Indicator
seksuele voorlichting
Effect
Aantal
100 personen
Indicator
sportactiviteiten organiseren
Effect
gezonde leefstijl
Aantal
100 personen x gemiddeld aantal uren
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
toegang tot kennis
Effect
Aantal
1.500 personen
Indicator
extra lesmateriaal bieden
Effect
Aantal
25.000 euro
Indicator
huiswerkbegeleiding
Effect
Aantal
150 uren
Indicator
trainingen in basisvaardigheden
Effect
Aantal
250 uren
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
taalles bieden
Effect
Aantal
140 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
35 partijen

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 15 februari – 22 februari

MAEX Impuls Haaglanden 2022

Ontvangen 9 mei – 16 mei

MAEX Impuls Groene Hart 2023 ronde 1

Ontvangen 10 oktober – 17 oktober

MAEX Impuls Groene Hart 2023 ronde 2