Hortus Populus

Op een stuk land van ca 1,3 ha is een Romeinse tuin aangelegd plus een stuk productietuin waar groenten worden geteeld zonder gifstoffen. Bestemd voor inwoners van de gemeente. In de Romeinse tuin is een deel bloementuin en er worden kruiden geteeld. Daarnaast maken we eigen producten van de groenten, kruiden en fruit uit eigen tuin. Er worden ook...

twee varkens gehouden. We geven workshops, lezingen en lessen aan basisschoolkinderen. Binnen de tuin is een barak door vrijwilligers gebouwd en een deel daarvan wordt ingericht als Romeinse soldatenbarak en krijgt binnen kort de status van museum. De tuin wordt gerund door een deeltijd tuinman plus vele vrijwilligers. Binnen de vrijwilligersgroep zijn een aantal personen die via het sociaal domein zijn aangedragen. Andere thema's van duurzaamheid zoals gezonde bodem, biodiversiteit, water, gelijkwaardigheid, economische kracht, circulaire economie, energie zijn nadrukkelijk onderdeel van het project.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
verhoogde toegang tot arbeid
Aantal
200 uren
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
100 personen
13

Klimaatactie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
zakelijke km
Effect
Minder klimaatverandering
Aantal
3.500 km
Indicator
informeren over klimaatverandering/klimaatadaptatie
Effect
maatschappelijke bewustwording
Aantal
100 personen
15

Leven op het land

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
stimuleren biodiversiteit
Effect
bescherming ecosysteem
Aantal
4 maatregelen
Indicator
composteren
Effect
Minder klimaatverandering
Aantal
500 kg
Indicator
informeren over biodiversiteit
Effect
maatschappelijke bewustwording
Aantal
200 personen
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
samenwerking op de SDG's
Aantal
12 partijen
Indicator
Vrijwilligersinzet
Effect
Aantal
7.500 uren
12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
inkoop duurzame koffie
Effect
lokale economie en korte ketens
Aantal
500 euro
Indicator
andere verwerking (niet recyclen of upcyclen) van afval
Effect
minder grondstoffengebruik
Aantal
50 kg
Indicator
recycling/upcycling van papier en karton
Effect
minder grondstoffengebruik
Aantal
100 kg
Indicator
repareren voor hergebruik
Effect
minder grondstoffengebruik
Aantal
4 reparaties
Indicator
biologische landbouw/productie
Effect
betere gezondheid en leefomgeving
Aantal
6.000 consumenteneenheden
Indicator
voedselverspilling voorkomen
Effect
minder afval
Aantal
300 geredde producten
Indicator
informeren over duurzame consumptie
Effect
maatschappelijke bewustwording
Aantal
500 personen
7

Betaalbare en duurzame energie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
duurzame energie opwekken
Effect
minder klimaatverandering en lagere energiekosten
Aantal
2.000 kWh
Indicator
duurzame energie inkopen
Effect
minder klimaatverandering
Aantal
1.000 kWh
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
groenbeleving
Effect
gezonde leefomgeving
Aantal
20.000 bezoeken
Indicator
behoud van materieel erfgoed
Effect
culturele identiteit
Aantal
6.000 euro
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
maatschappelijke bewustwording
Aantal
25 personen
Indicator
Museumbezoekers
Effect
culturele verrijking
Aantal
100 bezoekers
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
sterke sociale cohesie
Aantal
400 personen