Stadslink

Mensen zich thuis laten voelen in de stad. Door het realiseren van een betrokken samenleving van Haagse burgers die zich voor elkaar inzetten en voor hun stad. Want samenleven in de stad doe je niet alleen. Het maakt niet uit of je uit de schilderswijk komt of uit de vogelbuurt: ieder heeft elkaar wat te bieden. Stadslink wil talenten en dromen...

koppelen aan mogelijkheden. Mogelijkheden die voortkomen uit ' community based support'. Hagenaars kunnen elkaar steunen met hun ideeën, hun expertise, hun netwerken, hun tijd of hun donaties .Niet elke droom komt in aanmerking. Alleen dromen die bijdragen bij maatschappelijke of economisch zelfstandigheid, voor de persoon in kwestie, zijn kinderen of zijn buurt. Dat kan dus van alles zijn. Dromen over een gezond leven, een rijbewijs, geen schulden meer, een mooie en veilige speeltuin, een opleiding, een eigen ruimte voor sportactiviteiten of een plek om werkervaring op te doen.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
dagbesteding (niet gericht op arbeidsmarkt)
Effect
Aantal
80 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
mentale zorg
Effect
Aantal
200 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
informele zorg
Effect
Aantal
40 personen x gemiddeld aantal uren
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
huiswerkbegeleiding
Effect
Aantal
30 uren
Indicator
creatieve vaardigheden
Effect
Aantal
50 uren
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
450 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
35 partijen
16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
helpen met reclassering
Effect
Aantal
5 trajecten
Indicator
dagbesteding voor risicogroepen
Effect
Aantal
350 dagen

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 15 februari – 22 februari

MAEX Impuls Haaglanden 2022