Coach Em Up

CoachEmUP is een organisatie die gevestigd is in de Haagse wijk Transvaal en ondersteunen jongeren op weg naar de arbeidsmarkt. Het verrichten van betaalde arbeid is een belangrijke participatie onderdeel in de samenleving. Het stelt de jongeren in staat om zelf in hun dagelijks onderhoud te voorzien en helpt jongeren met een migratieachtergrond...

te integreren in de Nederlandse samenleving. De jongeren uit de wijk Transvaal ondervinden vaak belemmering in het vinden van betaald werk. Wij ondersteunen de jongeren door het versterken van de zelfredzaamheid, het bewust zijn van je eigen kunnen en het versterken van de eigen krachten. Dit doen wij aan de hand van werknemerscompetenties trainingen te bieden waarin de jongeren sollicitatietrainingen krijgen waarin er gewerkt wordt aan het sollicitatiegedrag, houding, kleding, en taalgebruik. Daarnaast bieden wij begeleiding in het streven naar een gezonde dag- en nachtritme, financiën en huisvesting.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
juridisch advies
Effect
Aantal
35 geholpen mensen
Indicator
helpen met reclassering
Effect
Aantal
25 trajecten
Indicator
dagbesteding voor risicogroepen
Effect
Aantal
10 dagen
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
Aantal
60 personen
Indicator
matchen vraag en aanbod van kleine diensten/ buurtklusjes
Effect
Aantal
100 klussen/ diensten
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
120 personen
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
Aantal
50 personen
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
Aantal
3.500 uren
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
Aantal
8.000 uren
Indicator
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben
Effect
Aantal
9.200 arbeidsuren
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
daklozenopvang
Effect
Aantal
100 nachten
Indicator
schuldhulpverlening
Effect
Aantal
22 personen/ gezinnen
Indicator
trainingen financiële zelfredzaamheid
Effect
Aantal
70 personen
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
95 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
26 personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
200 contacten
Indicator
mentale zorg
Effect
Aantal
2.200 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
informele zorg
Effect
Aantal
900 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
sportactiviteiten organiseren
Effect
gezonde leefstijl
Aantal
425 personen x gemiddeld aantal uren
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
10.000 uren