Mijn Buuf

Mijn Buuf is een atelier dat zich richt op (sociaal geïsoleerde) migrantenvrouwen. De taal niet voldoende spreken, de zorg voor het gezin, het gebrek aan familie/vrienden/kennissen in de directe omgeving, culturele achtergrond, huiselijk geweld, financiële problemen, zijn redenen waardoor vrouwen niet of weinig actief deelnemen aan de...

samenleving. Samen met vrijwilligers worden er circulaire producten gemaakt in het naaiatelier in opdracht voor bedrijven of voor de verkoop in de eigen (web)shop. Het produceren is geen doel bij Mijn Buuf, maar een middel om vrouwen te activeren, omdat wij denken dat zelfredzaamheid de basis is voor zelfregie, zelfontplooiing en emancipatie. Naast de activatie in het atelier, stimuleren wij hun taalontwikkeling met extra taallessen en hun persoonlijke ontwikkeling middels coaching en trainingen. Hiervoor biedt Mijn Buuf een vraaggestuurd aanbod. Het gaat daarbij vaak om maatwerk, omdat de achtergrond en het ontwikkelingsniveau van de deelneemsters divers is. Door intensieve samenwerkingen met andere partijen kunnen wij dit aanbod flexibel toepassen.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
stageplek MBO/HBO/WO
Effect
Aantal
150 dagen
Indicator
stageplek middelbare school
Effect
Aantal
250 dagen
Indicator
creatieve vaardigheden
Effect
Aantal
11.000 uren
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
7.500 uren
Indicator
taalles bieden
Effect
Aantal
1.200 uren
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
upcycling textiel
Effect
Aantal
1.000 kg
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
Aantal
30 personen
Indicator
Vastgoed met een maatschappelijke functie
Effect
Aantal
380 m2
Indicator
matchen vraag en aanbod van kleine diensten/ buurtklusjes
Effect
Aantal
30 klussen/ diensten
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
Aantal
40 personen
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
Aantal
7.500 uren
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
Aantal
7.500 uren
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
speelgoed uitdelen
Effect
Aantal
50 producten
Indicator
uitdelen consumentenartikelen
Effect
Aantal
1.500 euro
Indicator
kleding uitdelen
Effect
Aantal
500 kledingstukken
Indicator
mobiliteit vergroten
Effect
Aantal
3.600 reizen
Indicator
trainingen financiële zelfredzaamheid
Effect
Aantal
5 personen
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
30 personen
5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen over emancipatie
Effect
Aantal
15 personen
Indicator
informeren over gendergelijkheid
Effect
Aantal
30 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
3 personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
18.000 contacten
Indicator
dagbesteding (niet gericht op arbeidsmarkt)
Effect
Aantal
10.000 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
trainingen gezonde levensstijl
Effect
Aantal
1 personen
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
15 personen
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
50 partijen
12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
repareren voor hergebruik
Effect
Aantal
500 reparaties
Indicator
voorlichting geven over duurzame consumptie
Effect
Aantal
30 personen
Indicator
nieuwe producten maken van gerecyclede materialen
Effect
Aantal
15.000 euro
Indicator
afvalrecycling (behalve kleding en textiel)
Effect
Aantal
1.500 kg
Indicator
hergebruik kleding
Effect
Aantal
1.000 kg

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 12 december – 22 december

MAEX Impuls Mobiliteit 2023