De Minimaatschappij

De Minimaatschappij is een organisatie die meerdere sociaal maatschappelijke doelen nastreeft, waarbij wij ons richten op kwetsbare gezinnen, kinderen en jongvolwassenen met AD(H)D. Hoogbegaafd (HB) Hoog Gevoeligheid (HSP) ASS(autisme) en aanverwante gedragsproblematiek maar ook mensen zónder diagnose, met als doel hen zelfredzamer- en sociaal...

vaardiger te maken in onderwijs-, werk-, en leefsituaties. Wij noemen deze groepen “Thuiszitters”. Daarnaast organiseren wij evenementen, wijkactiviteiten, lotgenotencontacten etc. Wij geven preventieve voorlichting aan burgers in de vorm van lezingen, workshops, informatiebijeenkomsten/markten en lotgenotencontact dagen. Verder bieden wij stagiaires, (vroegtijdig)schoolverlaters en vrijwilligers de mogelijkheid hun kwaliteiten te versterken. Het verder (begeleid) participeren in andere maatschappelijke projecten wordt gestimuleerd en begeleid.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.