De Minimaatschappij

De Minimaatschappij is een organisatie die meerdere sociaal maatschappelijke doelen nastreeft, waarbij wij ons richten op kwetsbare gezinnen, kinderen en jongvolwassenen met AD(H)D. Hoogbegaafd (HB) Hoog Gevoeligheid (HSP) ASS(autisme) en aanverwante gedragsproblematiek maar ook mensen zónder diagnose, met als doel hen zelfredzamer- en sociaal...

vaardiger te maken in onderwijs-, werk-, en leefsituaties. Wij noemen deze groepen “Thuiszitters”. Daarnaast organiseren wij evenementen, wijkactiviteiten, lotgenotencontacten etc. Wij geven preventieve voorlichting aan burgers in de vorm van lezingen, workshops, informatiebijeenkomsten/markten en lotgenotencontact dagen. Verder bieden wij stagiaires, (vroegtijdig)schoolverlaters en vrijwilligers de mogelijkheid hun kwaliteiten te versterken. Het verder (begeleid) participeren in andere maatschappelijke projecten wordt gestimuleerd en begeleid.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
extra lesmateriaal bieden
Effect
Aantal
150 euro
Indicator
huiswerkbegeleiding
Effect
Aantal
90 uren
Indicator
trainingen in basisvaardigheden
Effect
Aantal
22 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
12 partijen
16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
dagbesteding voor risicogroepen
Effect
Aantal
40 dagen
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
Aantal
116 uren
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
Aantal
1.200 uren
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
4 personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
300 contacten
Indicator
dagbesteding (niet gericht op arbeidsmarkt)
Effect
Aantal
502 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
mentale zorg
Effect
Aantal
449 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
39 personen