StadsOase Spinozahof

Stadspioniers uit de buurt zijn in 2014 begonnen met het aanleggen van deze oase. Daarvoor lag het terrein 2 jaar braak en werd vooral gebruikt als vuilnisbelt. Op dit moment zijn er 40 individuele tuintjes, een grote gemeenschappelijke tuin én een medicinale kruidentuin. Daarnaast staat er een Proef Lab (de keuken), de Orangerie (de Kas) en de...

Buurtschuur (spullen uitleen). Eenden en cavia’s helpen mee met het onderhoud. De ongeveer 600 betrokken vrienden van de StadsOase Spinozahof zijn afkomstig uit meer dan 20 verschillende landen. Samen organiseren we het onderhoud van de tuin en gebouwen en organiseren we een zeer divers programma.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
groenbeleving
Effect
Aantal
400 bezoeken
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
900 personen
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
Aantal
800 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
5 personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
10 contacten
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
10 personen
Indicator
sportactiviteiten organiseren
Effect
gezonde leefstijl
Aantal
15 personen x gemiddeld aantal uren
13

Klimaatactie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
wateropslag creëren
Effect
Aantal
50 m3
Indicator
gecreëerde groene ruimte
Effect
Aantal
2.100 m2
Indicator
informeren over klimaatverandering/klimaatadaptatie
Effect
Aantal
600 personen
15

Leven op het land

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over biodiversiteit
Effect
Aantal
300 personen
Indicator
composteren
Effect
Aantal
700 kg geproduceerd
Indicator
groenbeheer
Effect
Aantal
2.100 m2
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
400 uren
Indicator
taalles bieden
Effect
Aantal
800 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
10 partijen
7

Betaalbare en duurzame energie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
promotie energiebesparing
Effect
Aantal
8 huishoudens
Indicator
duurzame energie opwekken
Effect
minder uitstoot CO2
Aantal
600 kWh
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
Aantal
1 uren
9

Industrie, innovatie en infrastructuur

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
mobiliteit faciliteren
Effect
Aantal
360 km
Indicator
ruimtes delen
Effect
Aantal
6.500 m2 x gedeelde dagen
14

Leven in het water

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over zeeleven en watervervuiling
Effect
Aantal
30 personen
12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
repareren voor hergebruik
Effect
Aantal
60 reparaties
Indicator
biologische landbouw/productie
Effect
Aantal
4.000 consumenteneenheden
Indicator
producten delen (niet transport of ruimtes)
Effect
Aantal
20 matches

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 4 april – 4 april

MAEX Impuls Voedsel 2023