Stichting KunstVerbind

Stichting KunstVerbind brengt groepen mensen met elkaar in verbinding door middel van kunst. Onze projecten kenmerken zich door hun laagdrempeligheid en plezier, zodat iedereen mee kan doen en de mensen makkelijker in gesprek komen met elkaar. Het uiteindelijke kunstwerk staat symbool voor de opgebouwde verbinding en de verhalen die gedeeld zijn....

#kunstverbind #verbinding #samenwerking #kunstprojecten #mvo #social

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 15 februari – 22 februari

MAEX Impuls Haaglanden 2022