Naoorlogse gastsprekers WO2 vertellen hun verhaal

Na de Oorlog leidt naoorlogse gastsprekers op om hun familieverhaal te ontwikkelen in vorm, tekst en beeld. Deze verhalen vertellen zij op scholen en openbare bijeenkomsten in Nederland. Een gastles bestaat uit een verhaal en een nagesprek/discussie waarin een link wordt gelegd naar de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Zo leren we óver...

WO2 en de Holocaust door middel van het verhaal en ván WO2 en de Holocaust door middel van het nagesprek en een discussie. Ons kader bestaat uit de 10 stadia van genocide. Om o.a. uitsluiting, polarisatie, discriminatie, ontmenselijking en antisemitisme te begrijpen is inzicht in je eigen denkbeelden en handelingen nodig. Vandaaruit kun je iets veranderen. Dat is uiteindelijk het doel van onze gastlessen.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
toegang tot kennis
Effect
Aantal
15 personen
Indicator
extra lesmateriaal bieden
Effect
Aantal
27 euro

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 15 februari – 22 februari

MAEX Impuls Haaglanden 2022