Social Pact

Het Social Pact is een alliantie van organisaties, bewoners en professionals uit Amsterdam Zuidoost. Dit Pact vindt dat alle bewoners van Amsterdam Zuidoost dezelfde kansen verdienen. De deelnemers van het Social Pact pakken de grote uitdagingen van Zuidoost (zoals armoede, werkloosheid, eenzaamheid, laaggeletterdheid en schooluitval) samen aan.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.