Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven

Stichting Dr. Schroeder van der Kolk bedrijven (kortweg Schroeder) is bekend van de kringloopwinkels en als mensontwikkelbedrijf voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Schroeder biedt dienstverlening die bijdraagt aan de vier pijlers van het bedrijf: werkgelegenheid, duurzaamheid, armoedebestrijding en het bevorderen van sociale...

cohesie in de wijk.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

7

Betaalbare en duurzame energie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
investeren in duurzame energie
Effect
Aantal
750 euro
Indicator
promotie energiebesparing
Effect
Aantal
36.000 huishoudens
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
Aantal
20 personen
Indicator
Vastgoed met een maatschappelijke functie
Effect
Aantal
20 m2
Indicator
matchen vraag en aanbod van kleine diensten/ buurtklusjes
Effect
Aantal
48.000 klussen/ diensten
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
85 personen
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
Aantal
35 personen
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
Aantal
200 uren
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
Aantal
16.000 uren
Indicator
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben
Effect
Aantal
177.600 arbeidsuren
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
mobiliteit vergroten
Effect
Aantal
2.300 reizen
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
100 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
250 personen
Indicator
dagbesteding (niet gericht op arbeidsmarkt)
Effect
Aantal
45.000 personen x gemiddeld aantal uren
9

Industrie, innovatie en infrastructuur

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
ruimtes delen
Effect
Aantal
15 m2 x gedeelde dagen
12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
voedselverspilling voorkomen
Effect
Aantal
200 geredde producten
Indicator
nieuwe producten maken van gerecyclede materialen
Effect
Aantal
90.000 euro
Indicator
hergebruik kleding
Effect
Aantal
80 kg
Indicator
afvalinzameling
Effect
Aantal
2 kg
16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
juridisch advies
Effect
Aantal
160 geholpen mensen