Stichting SONECA

Stichting Soneca is een organisatie voor mensen met een (Afrikaanse) migratie- / vluchtelingenachtergrond. Velen van hen hebben hun weg in Nederland gevonden terwijl anderen nog maar kort in Nederland wonen en hun plaats nog moeten vinden. Ruim de helft van deze huishoudens heeft een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Dit is ruim zes keer zo...

vaak als gemiddeld. Het betreft hier veelal grote gezinnen met een laag opleidingsniveau en geringe beheersing van de Nederlandse taal en geen of nauwelijks netwerken in de samenleving. Hun armoede wordt mede veroorzaakt doordat zij weinig kennis van de Nederlandse samenleving hebben en in een isolement verkeren. Naast de armoede situatie waar veel van hen in verkeren, hebben zij vaak ook te maken met financiële schulden, die steeds verder oplopen, die zij zelfstandig niet meer kunnen oplossen en wat in een toenemend aantal gevallen heeft geleid tot huisuitzettingen. We richten ons op mediawijsheid, capacity building en samenlevingsopbouw. Het doel van de stichting is integratie, participatie en zelfredzaamheid te stimuleren. Onze activiteiten bestaan o.a. uit spreekuren, hulpverlening, taalcursussen, discussiebijeenkomsten en uitwisselingen. De Stichting heeft ook een radio omroep, Radio SONECA, die in Den Haag uitzendt en ook via de website te beluisteren is.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

7

Betaalbare en duurzame energie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
promotie energiebesparing
Effect
Aantal
20 huishoudens
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
Aantal
150 personen
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
schuldhulpverlening
Effect
Aantal
70 personen/ gezinnen
Indicator
trainingen financiële zelfredzaamheid
Effect
Aantal
12 personen
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
60 personen
5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen over emancipatie
Effect
Aantal
80 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
20 personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
400 contacten
Indicator
seksuele voorlichting
Effect
Aantal
216 personen
Indicator
sportactiviteiten organiseren
Effect
gezonde leefstijl
Aantal
65 personen x gemiddeld aantal uren
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
300 uren
Indicator
taalles bieden
Effect
Aantal
400 uren

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 15 februari – 22 februari

MAEX Impuls Haaglanden 2022

Ontvangen 7 november – 21 november

Impuls Energie (Energietransitie) | Haaglanden 2023