Ik ben rijk

Ik ben rijk! is een preventieve groepsinterventie die kinderen weerbaarder maakt. De interventie is gebaseerd op beproefde methodieken als Rots en Water, Head-Up en interventies vanuit de armoedebestrijding. De methode is ontwikkeld door de makers van Durven Doen. Movisie omschrijft deze methodiek in haar dossier Wat werkt bij armoede als...

veelbelovend. Met de methode werken wij aan de volgende vaardigheden: • Versterken van de eigenwaarde en een positief zelfbeeld; • Inzetten van effectieve en positieve copingstrategieën; • Versterken van het sociaal netwerk (lotgenoten en inschakelen van volwassenen); • Omgaan met geld (vergroten van het inzicht/budgetcoaching en tips om leuke dingen te doen en maken met weinig geld). Wij laten de kinderen hun dromen omzetten in doelen, zodat ze weten waarvoor ze naar school gaan en intrinsiek gemotiveerd leren. We kiezen voor werkvormen die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen en die leuk zijn om te doen. Het (genderneutrale) karakter Izzy staat centraal in alle werkmaterialen.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
Aantal
20 uren
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
uitdelen consumentenartikelen
Effect
Aantal
7.500 euro
Indicator
kleding uitdelen
Effect
Aantal
85 kledingstukken
5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen over emancipatie
Effect
Aantal
100 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
50 personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
1.100 contacten
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
430 personen
Indicator
sportactiviteiten organiseren
Effect
gezonde leefstijl
Aantal
90 personen x gemiddeld aantal uren
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
creatieve vaardigheden
Effect
Aantal
30 uren
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
500 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
25 partijen