Stichting BAB Open Info Desk

Een uiterst laagdrempelige informatiepunt, waar iedereen terecht kan met vragen over reintegratie, participatie en werk. Met name daar waar GGZ diagnoses ASS/ADHD een rol spelen, maar noodzakelijk is dit niet. We zijn met dit initiatief duidelijk een voorpost voor een vraag richting de gevestigde GGZ instellingen, maar dan zonder voorwaarden...

vooraf en geen wachtlijst. Aanmelden en een afspraak maken is met het oog op Corona wel verplicht. Mail met info@stichting-bab.nl of WhatsApp op 06-36159154. In het verleden zijn wij succesvol geweest in de stadsdelen Mariahoeve en Loosduinen. Daar kregen we ook een , bescheiden, subsidie voor kantoorartikelen en koffie/thee. Nu zitten wij in het stadsdeel Escamp en is een subsidieaanvraag afgewezen. Onder andere door de Corona crisis, dragen we de kosten voor de facilitaire zaken nu zelf en moeten we om nijpende financiële omstandigheden hier mee stoppen.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.