Ons Eten Den Haag

Ons Eten Den Haag is een vereniging van voedselinitiatieven van bewoners, ondernemers en lokale groepen/initiatieven met een hart voor een gezond, duurzaam en lokaal voedselsysteem. We streven ernaar om een bewustmaker, verbinder en stemgever te zijn in het katalyseren van een toekomstbestendig voedselsysteem. We dragen bij aan het verbinden van...

mensen, bedrijven en organisaties die in de stad met vergelijkbare dingen bezig zijn. Als vereniging informeren, motiveren en stimuleren we mensen, kweken bewustzijn, zorgen ervoor dat krachten kunnen bundelen en laten we via de Haagse Voedselraad onze stem horen naar instanties en gemeente. Dit alles om de transitie naar een vitaal en lokaal voedselsysteem te versnellen. De Haagse Voedselraad is een initiatief van de vereniging Ons Eten Den Haag en is opgericht als onafhankelijke spreekbuis van bewoners, initiatieven en ondernemers uit Den Haag over gezond, eerlijk en duurzaam voedsel. De kern van de Voedselraad wordt gevormd door ongeveer vijfentwintig experts op het gebied van voedsel, voedselsystemen, natuur, duurzame economie, educatie, gezondheidszorg en stedelijke ontwikkeling. Allen zijn diepgeworteld in de stad en adviseren met hun kennis over verschillende delen van het voedselsysteem het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd bij het opzetten van een gezond en duurzaam voedselbeleid. Zo vormt de raad een richtingwijzer voor de gemeente in strategie en beleid in de transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

2

Geen honger

160.000 mensen maakten gebruik van de voedselbank (2019)

160.000 mensen maakten gebruik van de voedselbank (2019)

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
levensmiddelen uitdelen
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
200 consumenteneenheden
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
300 personen
13

Klimaatactie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
gecreëerde groene ruimte
Effect
Aantal
600 m2
15

Leven op het land

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over biodiversiteit
Effect
Aantal
2 personen
Indicator
stimuleren biodiversiteit
Effect
Aantal
2 maatregelen
Indicator
composteren
Effect
Aantal
500 kg geproduceerd
Indicator
bomen planten
Effect
Aantal
49 bomen
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
12 partijen
12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
voedselverspilling voorkomen
Effect
Aantal
300 geredde producten
Indicator
biologische landbouw/productie
Effect
Aantal
300 consumenteneenheden
Indicator
voorlichting geven over duurzame consumptie
Effect
Aantal
600 personen
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
groenbeleving
Effect
Aantal
300 bezoeken
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
Aantal
200 personen
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
300 personen
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
Aantal
300 personen

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 10 oktober – 17 oktober

MAEX Impuls Groene Hart 2023 ronde 2