TransitieCinema

TransitieCinema is de maandelijkse documentaire-avond met nagesprek over transitie en duurzaamheid. Het doel is om het publiek te informeren en bewust te laten worden over de vele verschillende uitdagingen en discussies die spelen rondom transitie en duurzaamheid (Sustainable Development Goals). Het spectrum is breed, bijvoorbeeld...

maatschappelijke, economische, milieu- en technische thema’s worden behandeld. De onderwerpen worden vertaalt en gekoppeld aan een lokale context, en bieden op die manier het publiek inzicht hoe zij als burger, consument, ondernemer of vrijwilliger bij kunnen dragen aan het debat en oplossingen.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
groenbeleving
Effect
Aantal
1.000 bezoeken
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
Aantal
1.000 personen
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
1.000 personen
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
Aantal
1.000 personen
13

Klimaatactie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over klimaatverandering/klimaatadaptatie
Effect
Aantal
1.000 personen
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
toegang tot kennis
Effect
Aantal
1.000 personen
14

Leven in het water

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over zeeleven en watervervuiling
Effect
Aantal
1.000 personen
15

Leven op het land

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over biodiversiteit
Effect
Aantal
1.000 personen
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
1.000 partijen
12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
voedselverspilling voorkomen
Effect
Aantal
1.000 geredde producten
Indicator
biologische landbouw/productie
Effect
Aantal
1.000 consumenteneenheden
Indicator
voorlichting geven over duurzame consumptie
Effect
Aantal
1.000 personen
7

Betaalbare en duurzame energie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
promotie energiebesparing
Effect
Aantal
1.000 huishoudens

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 9 mei – 16 mei

MAEX Impuls Groene Hart 2023 ronde 1

Ontvangen 7 november – 21 november

Impuls Energie (Energietransitie) | Haaglanden 2023