TransitieCinema

TransitieCinema is de maandelijkse documentaire-avond met nagesprek over transitie en duurzaamheid. Het doel is om het publiek te informeren en bewust te laten worden over de vele verschillende uitdagingen en discussies die spelen rondom transitie en duurzaamheid (Sustainable Development Goals). Het spectrum is breed, bijvoorbeeld...

maatschappelijke, economische, milieu- en technische thema’s worden behandeld. De onderwerpen worden vertaalt en gekoppeld aan een lokale context, en bieden op die manier het publiek inzicht hoe zij als burger, consument, ondernemer of vrijwilliger bij kunnen dragen aan het debat en oplossingen.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over duurzame consumptie
Effect
maatschappelijke bewustwording
Aantal
1.000 personen
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
maatschappelijk discussie/debat
Effect
maatschappelijke bewustwording
Aantal
1.000 personen
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
sterke sociale cohesie
Aantal
1.000 personen
5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
vrouwen leidinggevend
Effect
inclusieve werkomgeving
Aantal
70 %
Indicator
informeren over gendergelijkheid
Effect
verhoogde inclusie en welzijn
Aantal
100 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
100 personen
13

Klimaatactie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over klimaatverandering/klimaatadaptatie
Effect
maatschappelijke bewustwording
Aantal
1.000 personen
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
culturele kennis stimuleren
Effect
culturele verrijking
Aantal
500 personen
Indicator
toegang tot kennis
Effect
minder kansenongelijkheid
Aantal
500 personen
14

Leven in het water

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over zeeleven en watervervuiling
Effect
maatschappelijke bewustwording
Aantal
1.000 personen
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
Vrijwilligersinzet
Effect
Aantal
3.000 uren
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
samenwerking op de SDG's
Aantal
45 partijen
7

Betaalbare en duurzame energie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
promotie energiebesparing
Effect
minder klimaatverandering en lagere energiekosten
Aantal
1.000 huishoudens
15

Leven op het land

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
informeren over biodiversiteit
Effect
maatschappelijke bewustwording
Aantal
1.000 personen

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 9 mei – 16 mei

MAEX Impuls Groene Hart 2023 ronde 1

Ontvangen 7 november – 21 november

Impuls Energie (Energietransitie) | Haaglanden 2023

De Impuls Energie Haaglanden heeft het mogelijk gemaakt een breed, en in het bijzonder ook het jonge, publiek te bereiken. De energie-transitie is iets dat ons allemaal aangaat en het is belangrijk dat we zowel het globale zuiden, maar ook de kwetsbare groepen in Nederland niet worden vergeten!