Hulppost voor kwetsbare groepen

Het bevorderen van kwetsbare groepen in de samenleving in het omgaan met digitale middelen, dat aan een beter sociaal contact kan bijdragen. Het project wil deze groepen een handvat bieden om deze contacten te onderhouden en uit te breiden. Te denken valt aan: digitaal invullen van een belastingformulier, internetbankieren, digitaal inschrijven...

als woningzoekende bij een woningcorporatie, digitaal een uitkering aanvragen, inschrijving op een datingsite, bezoeken van een site voor sociale contacten of specifieke doelgroepen: zoals autistiforme stoornis, mensen met dyslexie, blinden, anders geaarde, verslaafden en alleenstaanden. Zo nodig wordt een cliënt gekoppeld aan een buddy of maatje om zo meer hulp op maat te kunnen leveren.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
repareren voor hergebruik
Effect
Aantal
20 reparaties
Indicator
hergebruik kleding
Effect
Aantal
100 kg
16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
helpen met reclassering
Effect
Aantal
3 trajecten
Indicator
dagbesteding voor risicogroepen
Effect
Aantal
6 dagen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
6 personen
Indicator
huishoudelijke ondersteuning
Effect
Aantal
9 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
mentale zorg
Effect
Aantal
8 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
informele zorg
Effect
Aantal
9 personen x gemiddeld aantal uren
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
stageplek MBO/HBO/WO
Effect
Aantal
10 dagen
Indicator
trainingen in basisvaardigheden
Effect
Aantal
2 uren
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
7 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
2 partijen