Stichting Rumi

Stichting Rumi is een non-profit organisatie en is gevestigd in Den Haag. De Stichting is een burgerinitiatief en in januari 2017 opgericht door en voor de vluchtelingen en migranten. Stichting Rumi heeft als doelstelling een positieve bijdrage te leveren aan de participatie en de emancipatie van migranten en vluchtelingen binnen de Nederlandse...

samenleving. Stichting Rumi stelt zich ten doel het bevorderen van de zelfredzaamheid, emancipatie, welzijn, arbeidsparticipatie, zorg en onderwijs van de doelgroep migranten in het algemeen en vluchtelingen in het bijzonder. Stichting Rumi wil een bijdrage leveren aan het opbouwen van een interculturele samenleving. Wij ondersteunen sociale en economische integratie en de emancipatie van etnische minderheden. Onze projecten spelen in op concrete behoeften van de doelgroep. De activiteiten kunnen uiteenlopende vormen aannemen, zonder het gemeenschappelijk doel te verliezen. Ervan uitgaande dat mensen beter functioneren als ook hun mentale welzijn in orde is, biedt Stichting Rumi diverse programma’s om culturele verschillen en privé omstandigheden bespreekbaar te maken. Door het bespreekbaar maken van culturele verschillen en ruimte te geven aan persoonlijke opvattingen, verwachten wij dat de integratie en emancipatie richting de Nederlandse samenleving beter verloopt. Stichting Rumi vindt het belangrijk dat een vluchteling zich in Nederland thuis voelt, ervan uitgaande dat mensen dan beter kunnen presteren en hierdoor een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Wij willen dit bereiken samen met lokale overheden, werkgevers, zorginstellingen, opleidingsinstituten, andere stichtingen, buddy’s en vrijwilligers, zodat onze doelgroep optimale stimulatie en begeleiding krijgt op alle levensterreinen. Vanwege een toename aan sociaal geïsoleerde vluchtelingen en migranten in Den Haag en omgeving, is er een behoefte aan een integrale en innovatieve aanpak van de integratieproblematiek in de regio. Stichting Rumi wil daarmee bijdragen aan een nieuw begin voor de doelgroep, op het gebied van werk, het privé leven, het sociale contact en de eigen mentale kracht zodat zich bij erbij horen voelen in de nieuwe samenleving waarin zij zich bevinden. Een echt nieuw begin.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
125 personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
73 contacten
Indicator
seksuele voorlichting
Effect
Aantal
40 personen
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
85 uren
Indicator
taalles bieden
Effect
Aantal
40 uren
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
13 partijen
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
Aantal
45 uren
Indicator
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben
Effect
Aantal
4 arbeidsuren
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
speelgoed uitdelen
Effect
Aantal
42 producten
Indicator
uitdelen consumentenartikelen
Effect
Aantal
2.000 euro
Indicator
kleding uitdelen
Effect
Aantal
40 kledingstukken
Indicator
trainingen financiële zelfredzaamheid
Effect
Aantal
45 personen
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
60 personen
5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen over emancipatie
Effect
Aantal
47 personen