Wereldwinkel AANEEN Amsterdam-Oost.

Wereldwinkel AANEEN is de Goede Doelen Winkel van Vereniging AANEEN, alle produkten zijn bijzonder en Fair Trade, en met respect voor mens, dier en milieu geproduceerd. Elk produkt vertelt het verhaal van een Betere Wereld , waarin mensen een eerlijke beloning krijgen voor hun werk. Kwetsbare mensen krijgen de kans hun talent te delen, zijnde als...

werknemer in deze winkel of als vervaardiger van de speciale produkten die je er treft. De verkopers zijn ook lid van vereniging AANEEN, en deel van de opbrengsten wordt naast de overige ledenbijdragen, teruggegeven aan de sociale projecten van AANEEN, die zowel binnen als buiten de buurt plaatsvinden. Zoals Hiv-AIDS bestrijding, door onder meer verdeling van gratis Veilig Vrijen materiaal. Om armoede tegen te gaan investeert AANEEN in mensen, met het opzetten van projecten waarmee zij economisch, maatschappelijk en op gezondheidsvlak, versterkt worden. Zo is er bijvoorbeeld in Amsterdam het Sociaal inlooploket in Wereldwinkel AANEEN voor buurtbewoners met o.a. 'moeilijke' brieven. Jong en oud zijn welkom. Daarnaast worden boerenfamilies in Suriname gestimuleerd biologische landbouw te doen, en geholpen aan een afzetmarkt in eigen land en in het buitenland. De verkoop van de eeuwenlang, bekende, gezonde kruidentheeen uit het Amazonegebied , is een perfect voorbeeld-activiteit van dit initiatief. Kom vooral een keer langs bij ons aan de Gorontalostraat 21 te Amsterdam!

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

7

Betaalbare en duurzame energie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
promotie energiebesparing
Effect
Aantal
365 huishoudens
8

Eerlijk werk en economische groei

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen in werkgerelateerde vaardigheden
Effect
Aantal
32 uren
Indicator
werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie
Effect
Aantal
4.160 uren
Indicator
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben
Effect
Aantal
2.000 arbeidsuren
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
speelgoed uitdelen
Effect
Aantal
1.200 producten
Indicator
uitdelen consumentenartikelen
Effect
Aantal
12.100 euro
Indicator
kleding uitdelen
Effect
Aantal
2.400 kledingstukken
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
12 personen
2

Geen honger

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
voedsel voor huisdieren
Effect
Aantal
300 kg
Indicator
levensmiddelen uitdelen
Effect
gezondere leefstijl
Aantal
150 consumenteneenheden
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
5 personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
1.825 contacten
Indicator
informele zorg
Effect
Aantal
1.825 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
seksuele voorlichting
Effect
Aantal
1.000 personen
4

Kwaliteitsonderwijs

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
culturele kennis stimuleren
Effect
Aantal
729 personen
Indicator
creatieve vaardigheden
Effect
Aantal
364 uren
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
taalles bieden
Effect
Aantal
364 uren
12

Verantwoorde consumptie en productie

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
voedselverspilling voorkomen
Effect
Aantal
250 geredde producten
Indicator
biologische landbouw/productie
Effect
Aantal
365 consumenteneenheden
Indicator
hergebruik kleding
Effect
Aantal
600 kg
11

Duurzame steden en gemeenschappen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
behoud van materieel cultureel erfgoed
Effect
Aantal
12.000 euro
Indicator
Vastgoed met een maatschappelijke functie
Effect
Aantal
55 m2
Indicator
matchen vraag en aanbod van kleine diensten/ buurtklusjes
Effect
Aantal
8 klussen/ diensten
Indicator
buurtevenementen organiseren
Effect
Aantal
500 personen
Indicator
culturele activiteiten organiseren
Effect
Aantal
500 personen
9

Industrie, innovatie en infrastructuur

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
ruimtes delen
Effect
Aantal
14.600 m2 x gedeelde dagen
17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
5 partijen

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 22 november – 29 november

Impuls Armoedebestrijding Ronde 2

Ontvangen 20 juni – 3 juli

Impuls Energie (Energietransitie) - Metropoolregio Amsterdam 2023

Ontvangen 12 december – 22 december

MAEX Impuls Mobiliteit 2023

Verantwoorde mobiliteit maakt het werk van Vereniging AANEEN makkelijker en zichtbaarder. Hulpbehoevende buren mogen een beroep op ons vervoer doen die dankzij de Impuls Mobiliteit mogelijk is gemaakt.