Stichting Gezond Samenwerken

Stichting Gezond Samenwerken begeleidt cliënten in het maken van de juiste keuzen in de zorg. Iedereen wil goed geholpen en begrepen worden door zijn of haar huisarts, specialist en/of andere hulpverlener, zoals fysiotherapeut en pedicure. De Stichting Gezond Samenwerken (SGS) zorgt in de praktijk voor de juiste verbinding tussen de patiënt en...

de betreffende hulpverlener, door een deskundige zorgvrijwilliger aan u te koppelen. Twee horen, zien en begrijpen meer dan één persoon. De Stichting begeleidt cliënten en patiënten bij gesprekken in de spreekkamer van de huisarts en/of de specialist. En wel op zo een wijze dat hun eigen kracht versterkt wordt. De stichting begeleidt een ieder die dat prettig vindt tijdens ziekenhuisbezoeken. De zorgvrijwilligers bezoeken ook patiënten die geen bezoek ontvangen. Juist in de spreekkamer komt het nogal eens voor dat de patiënt dichtklapt. De aanwezigheid van de zorgvrijwilliger maakt dat de patiënt zich meer op zijn gemak voelt. Het gesprek is vaak van korte duur en er zit druk op het gesprek, immers de volgende patiënt dient zich alweer aan. Een goede voorbereiding is derhalve het halve werk. De zorgvrijwilliger zorgt ervoor dat u alle zorg en aandacht krijgt die u nodig heeft. In de regio Haaglanden staan meer dan 25 zorgvrijwilligers voor u klaar.

Social Handprint Uitgebreid

Impact op de SDG’s

Het cirkeldiagram hiernaast toont de impact op de Sustainable Development Goals op basis van een Handprint Meting. Klik op een SDG voor meer informatie over de activiteiten, waarmee aan deze SDG wordt bijgedragen.

17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
samenwerken aan de maatschappelijke doelen
Effect
Aantal
6 partijen
16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
juridisch advies
Effect
Aantal
30 geholpen mensen
1

Geen armoede

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
schuldhulpverlening
Effect
Aantal
10 personen/ gezinnen
Indicator
financieel bewustzijn
Effect
Aantal
20 personen
5

Gendergelijkheid

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
trainingen over emancipatie
Effect
Aantal
50 personen
3

Goede gezondheid en welzijn

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
doorverwijzen naar hulp
Effect
Aantal
5 personen
Indicator
bestrijden eenzaamheid
Effect
Aantal
250 contacten
Indicator
dagbesteding (niet gericht op arbeidsmarkt)
Effect
Aantal
50 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
huishoudelijke ondersteuning
Effect
Aantal
50 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
mentale zorg
Effect
Aantal
125 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
informele zorg
Effect
Aantal
150 personen x gemiddeld aantal uren
Indicator
voorlichting over roken
Effect
Aantal
10 personen
Indicator
trainingen gezonde levensstijl
Effect
Aantal
15 personen
Indicator
voorlichting over gezonde levensstijl
Effect
Aantal
100 personen
Indicator
voorlichting over drugsgebruik
Effect
Aantal
5 personen
Indicator
voorlichting over alcoholgebruik
Effect
Aantal
10 personen
10

Ongelijkheid verminderen

Indicator
Effect
Aantal
Indicator
participatie stimuleren
Effect
Aantal
80 uren

Ontvangen impulsdonaties

Ontvangen 25 januari – 1 februari

Impuls Zorgzame Gemeenschappen ronde 2

Ontvangen 15 februari – 22 februari

MAEX Impuls Haaglanden 2022

Ontvangen 22 november – 29 november

Impuls Armoedebestrijding Ronde 2